Garanties

RPM Bouw BV is onder ander aangesloten bij Bouwend Nederland en Bouwgarant. Doordat wij hierbij zijn aangesloten is met zekerheid te zeggen dat RPM Bouw BV staat voor vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid. Naast deze kernwaarden is er controle op het feit dat wij voldoen aan de volgende punten: Juiste diploma’s & verzekeringen, uitgebreide klachtregeling, duidelijke afspraken, kwaliteitscontroles, aantoonbare ervaring, garantie en geschillencommissie. Daarnaast zijn wij VCA ** gecertificeerd wat staat voor veilig werken en zijn wij een gecertificeerd erkend leerbedrijf.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector was in 2014 in Nederland goed voor ruim 4,5% van het bruto binnenlands product (bbp) en voor een productie van ruim 55 miljard euro. De sector biedt werk aan ruim 460.000 mensen. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. We werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

www.bouwendnederland.nl

BouwGarant

BouwGarant is het grootste keurmerk in de bouw van Nederland met 1500 aangesloten bouwbedrijven. Al deze bedrijven worden periodiek getoetst en voldoen aan eisen op het gebied van: vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid. Met een Bouwgarant aannemer kun je rekenen op: Juiste diploma’s & verzekeringen, Uitgebreide klachtregeling, Duidelijke afspraken, Kwaliteitscontroles, Aantoonbare ervaring, Garantie en Geschillencommissie. http://www.bouwgarant.nl

www.bouwgarant.nl

Beroepsonderwijs bedrijfsleven

Beroepsonderwijs bedrijfsleven, voorheen fundeon, is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra. Zij vormen de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. RPM Bouw BV is gecertificeerd erkend leerbedrijf. Wij werken samen met opleidingsbedrijf Bouwmensen Gelderland Oost (voormalig OBD). Wij plaatsen leerlingen bij onze eigen vaklieden om ze kneepjes van het vak in de praktijk te leren. Wij hechten veel waarde aan de leerlingen want zij zijn immers onze toekomst! Onze intentie is om de leerlingen zo op te leiden dat ze na de opleiding bij ons in dienst komen. De meeste van onze vakmensen zijn opgeleid tot leermeester en zij worden jaarlijks bijgeschoold door het opleidingsbedrijf.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van beroepsonderwijs bedrijfsleven:

www.s-bb.nl

VCA**

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld

Bouwen is onze passie en dat vindt u terug in onze hele onderneming.