Vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid

RPM Bouw BV is onder andere aangesloten bij Bouwend Nederland, Bouwgarant en natuurlijk Woningborg. Doordat wij hierbij zijn aangesloten is met zekerheid te zeggen dat RPM Bouw BV staat voor vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid. Naast deze kernwaarden is er controle op het feit dat wij voldoen aan de volgende punten: juiste diploma’s & verzekeringen, uitgebreide klachtregeling, duidelijke afspraken, kwaliteitscontroles, aantoonbare ervaring, garantie en geschillencommissie. Daarnaast zijn wij VCA ** gecertificeerd wat staat voor veilig werken en zijn wij een gecertificeerd erkend leerbedrijf.

Bouwend Nederland

Koninklijke Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4800 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector is in 2022 goed voor zo’n 9% van het bruto binnenlands product en voor een productie van ruim 70 miljard euro per jaar. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven.

Missie en kerntaken
De organisatie werkt aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen ze aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

Belangenbehartiging
Eén van de kerntaken van Bouwend Nederland is belangenbehartiging. In de contacten met landelijke, provinciale, regionale en lokale overheden proberen ze met en voor bouw- en infrabedrijven zodanige randvoorwaarden te scheppen dat zij daarbinnen optimaal kunnen presteren. Ook bevorderen ze de bouwproductie onder het motto ‘Nederland is niet af’.

De vereniging wordt gezien als een serieuze gesprekspartner die meedenkt over oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast behartigen ze de belangen van bouw- en infrabedrijven op Europees niveau. Ze werken daarin nauw samen met zusterorganisaties in andere Europese landen die verenigd zijn in het FIEC.

Brancheontwikkeling
Bouwend Nederland stimuleert de verdere professionalisering van de bouwsector door het aanbieden van programma’s gericht op de bedrijfsvoering van bouwondernemingen. Ze richten zich daarbij op bewustwording en in toenemende mate ook op ondersteuning van leden bij de toepassing van kennis in het bedrijf. Daarnaast brengen ze de leden van Bouwend Nederland in contact met nieuwe markten en bieden ze toegang tot externe netwerken.

Ledenservice
Bouwend Nederland biedt de leden een uitgebreid pakket aan dienstverlenende activiteiten aan, zowel in de vorm van eerste- als tweedelijnsdienstverlening en ledenvoordelen. De dienstverlening speelt zich op alle niveaus binnen de vereniging af: landelijk, regionaal, lokaal en via specialistische vakgroepen. Voorbeelden van individuele dienstverlening zijn Bouwend Nederland Advies (helpdesk cao, juridisch advies en cursussen), tweedelijns advies door de adviseurs Sociale Zaken en een groot aantal ledenvoordelen, variërend van verzekeringen tot bedrijfskleding.

Woningborg

Woningborg Verzekeren is marktleider in het beschermen van kopers van een nieuwbouwwoning tegen een faillissement van een bouwonderneming. Woningborg waarborgt het insolventierisico niet alleen tijdens de bouw maar ook het herstel risico bij bouwkundige gebreken na oplevering.

In Nederland zijn inmiddels meer dan 1 miljoen woningen gebouwd met een Woningborg-certificaat (verzekering). Woningborg geeft uitsluitend certificaten af aan aangesloten bouwondernemingen. Deze bouwondernemingen worden o.a. financieel en technisch gescreend voordat zij zich bij Woningborg Verzekeren kunnen aansluiten. Daarnaast toetst Woningborg bouwprojecten technisch, financieel en juridisch voordat zij het certificaat afgeeft. Hierdoor worden zoveel mogelijk risico’s voorkomen voor kopers van een nieuwbouwwoning. Naast het waarborgen van het insolventie- en herstelrisico geeft Woningborg Training en Advies, trainingen binnen het vakgebied van de bouw en advies aan ingeschreven bedrijven.

Voor meer informatie zie www.woningborg.nl

BouwGarant

Kiezen voor met een BouwGarant-aannemer, dat is kiezen voor optimale zekerheid bij jouw bouw-, verbouw- of renovatieproject. Dit zijn de zekerheden van BouwGarant:

Diploma’s & verzekeringen
Iedereen kan zich aannemer noemen, maar BouwGarant-aannemer word je alleen als je over de juiste diploma’s en verzekeringen beschikt. Als je een BouwGarant-aannemer inschakelt, ben je er zeker van dat je werkt met een ervaren vakman die zijn zaken op orde heeft.

Kwaliteitseisen en kwaliteitstoetsen
Om het BouwGarant-keurmerk te mogen dragen, moet een bouwbedrijf aan een reeks van kwaliteitseisen voldoen. Die eisen hebben onder meer te maken met de wijze van offreren, hoe hij meer- en minderwerk berekent en zijn werkwijze bij oplevering. Ook zaken als de kredietwaardigheid worden gecontroleerd. Als de aannemer het BouwGarant-keurmerk eenmaal heeft, wordt hij regelmatig getoetst door een onafhankelijke instantie.

Aantoonbare ervaring
Een BouwGarant-aannemer moet aantonen dat hij ervaring heeft in de bouw. Hij moet minimaal twee jaar actief zijn als aannemingsbedrijf en onder de activiteit ‘hoofdaannemingsbedrijf in de bouwnijverheid’ ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Zo weet je zeker dat de aannemer jou goed kan adviseren en het werk naar behoren uitvoert.

Duidelijke afspraken
Een BouwGarant-aannemer maakt duidelijke afspraken en zet die voor jou op papier. Die afspraken gelden niet alleen voor de offerte, maar voor het hele traject tot en met de oplevering. Je komt dus nooit voor onaangename verrassingen te staan.

De BouwGarant-klachtenregeling
Mocht er toch iets misgaan tijdens de bouw en je komt zelf met jouw aannemer niet tot een oplossing, dan biedt de klachtenregeling van BouwGarant uitkomst. We doen er alles aan om samen met jou en jouw aannemer tot een oplossing te komen.

BouwGarant-garantie voor extra zekerheid
Als je een BouwGarant-garantie afsluit, kun je rekenen op extra zekerheid, bijvoorbeeld bij faillissement van jouw aannemer. Het bouwproject wordt dan toch voltooid. Er is een Nieuwbouwgarantie, een Verbouwgarantie en een Transformatiegarantie.

Voor meer informatie zie www.bouwgarant.nl

VCA**

VCA** staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA** veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Beroepsonderwijs bedrijfsleven

Beroepsonderwijs bedrijfsleven, voorheen fundeon, is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra. Zij vormen de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. RPM Bouw BV is gecertificeerd erkend leerbedrijf. Wij werken samen met opleidingsbedrijf Bouwmensen Gelderland Oost (voormalig OBD). Wij plaatsen leerlingen bij onze eigen vaklieden om ze kneepjes van het vak in de praktijk te leren. Wij hechten veel waarde aan de leerlingen want zij zijn immers onze toekomst! Onze intentie is om de leerlingen zo op te leiden dat ze na de opleiding bij ons in dienst komen. De meeste van onze vakmensen zijn opgeleid tot leermeester en zij worden jaarlijks bijgeschoold door het opleidingsbedrijf.